Kom ook werken bij Gamma Karwei Van Neerbos
Van Neerbos

Disclaimer & Privacy policy

1 DISCLAIMER

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Van Neerbos Bouwmarkten B.V.  (hierna VNB). Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

2 PRIVACY POLICY

VNB bedankt je voor het vertrouwen dat je in ons stelt en we beloven zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om te gaan. Informatie verstrekt aan VNB wordt niet aan derden doorgegeven.

2.1 Klantenservice/receptie
Als je contact opneemt met onze klantenservice/receptie kunnen we je vragen naar je naam, adres en emailadres om een antwoord te kunnen geven op je vragen of opmerkingen.

2.2 Website
De VNB website gebruikt cookies om je voorkeuren te bewaren. Als je het gebruik van cookies niet op prijs stelt, ga dan naar Internet options in je webbrowser en schakel de functie uit.

Wij maken o.a. gebruik van technisch noodzakelijke, tracking en analytische cookies.

Technisch noodzakelijke cookies zijn nodig voor het optimaal functioneren van onze website. Deze cookies worden gebruikt om onze website beter af te stemmen aan uw gebruik en voorkeuren van onze website. Hierdoor wordt het gebruikersgemak van de website verhoogd.

Tracking cookies worden gebruikt voor het vergaren van surfinformatie, bijv. om te beoordelen of u al een bepaalde reclame eerder hebt ontvangen. Netwerken verzamelen zo informatie over welke advertenties al zijn bezocht en welke specifiek is bekeken. Dit stelt aanbieders van advertenties in staat om gericht berichten aan te bieden waarin een gebruiker interesse heeft getoond.

Analytische cookies worden gebruikt om bijv. bezoekersstatistieken bij te houden en trends in website gebruik te analyseren.

2.3 VNB geeft geen informatie door aan derden
VNB geeft GEEN persoonlijke informatie van haar klanten door aan partijen buiten onze organisatie. Binnen onze organisatie kunnen persoonlijke gegevens (b.v. in geval van een passende vacature) wel uitgewisseld worden. De verkregen gegevens worden in sommige gevallen wel gedeeld met dienstverlenende bedrijven die voor ons werken, maar deze bedrijven hebben geen toestemming om deze informatie te gebruiken of openbaar te maken tenzij noodzakelijk om hun werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan wettelijke eisen. We kunnen je gegevens onthullen als ons dat wettelijk verplicht wordt.

2.4 Wat doet VNB ter bescherming van persoonlijke gegevens?
We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. We voorzien in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens te voorkomen. We stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s.

2.5 Hoe werkt VNB haar Privacy policy bij?
Deze Privacy policy kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kan je aan de datum die onderaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in deze Privacy policy aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al je gegevens. Als je onze website bezoekt, ga je akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de Privacy policy.

2.6 Gegevens bijwerken
Als je geen informatie van ons wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via een van de onderstaande kanalen. Als je wilt dat we je adresgegevens bijwerken of als je vragen hebt over de bescherming van persoonlijke gegevens of over je persoonlijke gegevens, kan je op de volgende manieren contact met ons opnemen:

> via deze link op de website
> of schrijf ons:
VNB, Afdeling P&O
Betreft: Bescherming persoonsgegevens
Postbus 580, 2800 AN – GOUDA

We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

3 EXTERNE LINKS

Er kunnen links naar andere websites op de VNB website staan die totaal onafhankelijk opereren van VNB en waar VNB geen zeggenschap over heeft. We verzorgen enkel links naar andere websites ter informatie en gemak voor jou. Het kan zijn dat andere websites een eigen Privacy policy hebben en we adviseren die goed door te lezen als je een bezoek brengt aan deze websites. VNB is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites.

4 INTELLECTUEEL EIGENDOM

Je hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren mits je de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. De naam VNB en de merken GAMMA en KARWEI en ook het beeldmateriaal op deze site zijn beschermd en voor de reproductie of het gebruik van informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.